داستان ریپورت در اینستاگرام چیه؟؟!!

گزارش دادن اعمال خلاف قوانین اینستاگرام توسط کاربران که گاها باعث بسته شدن پیج توسط اینستاگرام میشه